Đăng ký trực tuyến Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM

Đăng ký xét tuyển Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur trực tuyến

Họ và tên thí sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ (*)
Email
Giới tính (*)NamNữ
Điện thoại (*)
Trình độ học vấn hiện tại
Chọn bậc học?
Chọn ngành xét tuyển?

Lưu ý: Cao đẳng Y Dược TP.HCM sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của thí sinh để xét tuyển và gửi Giấy Báo Nhập Học Cao đẳng Dược TP.HCM, Cao đẳng Điều Dưỡng TP.HCM, Cao đẳng Xét nghiệm TP.HCM, Cao đẳng Hộ Sinh và Cao đẳng Kỹ Thuật vật lý trị liệu – phục hồi chức năng theo đúng nguyện vọng cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu hướng dẫn trong giấy báo nhập học của nhà trường. Nhà trường sẽ đối chiếu hồ sơ của thí sinh khi nhập học với những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến, thí sinh chịu trách nhiệm về những thông tin tự kê khai trực tuyến.