Liên thông Cao đẳng Hộ sinh

Điểm chuẩn Liên thông Cao đẳng Hộ Sinh TPHCM năm 2021

Áp dụng theo quy định của Bộ LĐTB&XH, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur áp dụng điều kiện Liên thông Cao đẳng Hộ sinh đơn giản, tạo thuận lợi cho thí sinh có nguyện vọng theo học. Mã ngành Cao đẳng Hộ sinh TPHCM năm 2021 Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Hộ Sinh […]

Liên thông Cao đẳng Hộ sinh

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Hộ sinh TPHCM năm 2021

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Hộ sinh TPHCM năm 2021 tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp nâng cao trình độ bằng cấp của mình. Mã ngành Cao đẳng Hộ sinh TPHCM năm 2021 Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Hộ Sinh TPHCM […]