Liên Thông Cao đẳng Điều Dưỡng TP.HCM

Vì sao cần chuẩn hóa Điều dưỡng viên lên trình độ Cao đẳng?

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng lên, chính vì thế ngành Y tế cần nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ Điều dưỡng viên để đảm bảo chất lượng các dịch vụ y tế cung cấp cho người dân.